Børnepenge

Børne- og ungeydelsen er en vigtig støtte for mange familier i Danmark. Disse ydelser er en del af et omfattende socialt sikkerhedsnet, der er designet til at hjælpe familier med omkostningerne ved at opdrage børn.

Børne- og ungeydelsen, ofte kendt som børnepenge sats, er en del af familieydelserne, der ydes af Udbetaling Danmark, en institution under det danske skattevæsen. Formålet med disse ydelser er at bidrage til de omkostninger, der er forbundet med at opdrage et barn.

Børneydelsen gives til forældre til børn under 15 år, mens ungeydelsen gives til forældre til unge mellem 15 og 17 år. Udbetalingen af børneydelsen sker forud for hvert kvartal, mens udbetalingen af ungeydelsen sker hver måned.

Første gang du modtager børneydelse, vil være i kvartalet efter at du er blevet forælder. For at være berettiget til at modtage disse ydelser, skal du have forældremyndighed over barnet. For eksempel, hvis du bliver forælder den 31. marts, vil du modtage børneydelsen første gang den 20. april.

Børnepenge udbetaling – børn under 15 år

Udbetalingen følger en bestemt tidsplan baseret på barnets fødselsdato. Hvis dit barn er født mellem 1. januar og 31. marts, vil du modtage børneydelsen den 20. april. Hvis barnet er født mellem 1. april og 30. juni, vil du modtage børneydelsen den 20. juli, og så videre.

Børnepenge udbetales hvert kvartal:

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Børnepenge ydelse

Beløbet du modtager i børneydelse eller ungeydelse afhænger af en række faktorer, herunder dit barns alder, din indkomst, og om ydelsen deles mellem dig og den anden forælder.

  • For børn i alderen 0-2 år, for eksempel, vil hele beløbet være 4.746 kr. pr. kvartal (i 2023), mens halvdelen af beløbet vil være 2.373 kr. pr. kvartal.
  • For unge mellem 15 og 17 år, vil hele beløbet være 985 kr. pr. måned, mens halvdelen af beløbet vil være 493 kr. pr. måned.

Vær opmærksom på, at hvis du har en indkomst over et vis beløb (852.600 kr. i 2023), kan din børne- og ungeydelse blive nedsat.

Hvis dit barn fylder 15 år i løbet af et kvartal, vil du modtage børneydelse indtil og med den måned, hvor barnet fylder 15 år. Herefter vil du modtage ungeydelse.

Udbetaling Danmark

Hvis du har oplyst Udbetaling Danmark om ændringer, der vil påvirke din børne- og ungeydelse, såsom hvis den anden forælder har overdraget deres børneydelse til dig, vil disse ændringer træde i kraft fra den følgende periode (næste kvartal for børneydelse, næste måned for ungeydelse).

Det er vigtigt at holde Udbetaling Danmark informeret om eventuelle ændringer i din situation, der kan påvirke din ret til at modtage børne- og ungeydelse. Hvis du ikke bor sammen med den anden forælder, kan dette også påvirke udbetalingen af børne- og ungeydelse.

Børne- og ungeydelsen kan virke kompliceret, men det er en vigtig ressource for mange forældre. Ved at forstå, hvordan systemet fungerer, kan du sikre, at du modtager den støtte, du har ret til.